Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS) je samostatná organizácia s partnerským vzťahom ku Kresťansko-demokratickému hnutiu (KDH). Cieľom KDMS je rozvíjať vzdelanie, záujem o politiku a schopnosť mladých ľudí meniť veci, ktoré sa okolo nich dejú.

Čítaj Viac →

  Mládežnícka organizácia Plusko (MO Plusko) je partia mladých ľudí, ktorí radi prinášajú zážitky do svojho života. Prináša atraktívne možnosti trávenia voľného času a rozvíja potenciál mladých ľudí. Víziou Pluska sú aktívni mladí ľudia, otvorení novým podnetom, s túžbou objavovať.

Čítaj Viac →

Strom života je environmentálna nezisková organizácia s viac ako 30-ročnou históriou. Ponúka programy environmentálnej výchovy založené na holistických základoch. Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností ako aj projektové riadenie.

Čítaj Viac →

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) podporuje, formuje a vedie mladých ľudí k spolupráci, aby pozitívne ovplyvňovali spoločnosť. Cieľom ZKSM je napomáhať osobnostnému a duchovnému rozvoju mladých ľudí na osobnosť s uceleným pohľadom na život.

Čítaj Viac →

  DO Záhorácky Fénix je občianske združenie detí a mládeže pôsobiace v regióne Záhorie. Hlavným cieľom DO Záhorácky Fénix je vytvárať svojim členom podmienky na aktívne a prospešné trávenie voľného času.

Čítaj Viac →

  Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže rozvíja mladých ľudí v osobnosti rozvíjajúce osobný potenciál, svoj región i Slovensko, ktoré v sebe spájajú charakter, angažovanosť a líderstvo.

Čítaj Viac →

  ETP Slovensko je nezisková konzultačno-vzdelávacia organizácia. Je priamym pokračovateľom medzinárodného programu Environmental Training Project for the Central and Eastern Europe. Od roku 1995 je ETP Slovensko samostatný právny subjekt. Práca občianskeho združenia ETP Slovensko sa zakladá na pochopení vzájomnej previazanosti problémov v sociálnej oblasti, problémov vzdelávania, zdravia, bývania a zamestnanosti obyvateľov sociálne vylúčených spoločenstiev.

Čítaj Viac →