Zväz skautov maďarskej národnosti (ďalej len Zväz) je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá výchovou mladých ľudí. Cieľovou skupinou Zväzu je mládež maďarskej národnosti na Slovensku, organizácia má v prvom rade vypracovaný vzdelávací program pre nich, ale má aj dospelých členov. Skautov nájdeme po celej krajine, preto sa Zväz delí na menšie jednotky – skautské zbory – v jednotlivých obciach južnej časti Slovenska. Činnosti Zväzu vykonávajú takmer výlučne dobrovoľníci.