YMCA na Slovensku je súčasťou celosvetového hnutia YMCA. Svoju činnosť začala v Československu v roku 1921.Po dlhom čase, keď YMCA nemohla voľne pôsobiť, obnovila svoju činnosť v roku 1990. Základom práce je rozvoj osobnosti mladých ľudí po duchovnej, duševnej a fyzickej stránke, prispievať ku zdravému, zodpovednému a radostnému životu ľudí v spoločnosti, k aktívnemu občianstvu založenému na vzájomnej pomoci a spolupráci. V súčasnosti je na Slovensku 17 miestnych združení YMCA, ktoré sa venujú činnostiam podľa potrieb lokálnej komunity i širšieho okolia.