Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) je demokratické, dobrovoľné združenie, ktorého cieľom je zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na území Žilinského kraja.