Rada mládeže Trenčianskeho kraja ( RM TNK) je demokratické, dobrovoľné združenie detských a mládežníckych organizácií, které pôsobí na území Trenčianskeho kraja. Cieľom RM TNK je zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej.