Ulita je občianske združenie, ktorého poslaním je zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí z mestských komunít. Hlavnou činnosťou je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany ktorý funguje od februára 2004. Program ponúka poradenské, voľnočasové a vzdelávacie aktivity s cieľom rozvíjať zručnosti, zvyšovať dostupnosť služieb pre deti a mladých ľudí a predchádzať náročným životným situáciám.