OZ ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV” je zamerané na pomoc sociálne znevýhodneným, najmä Rómov, prostredníctvom sociálnej a materiálnej pomoci. Zároveň realizuje rôzne mimoškolské aktivity pre deti a mladých, ako napr. školenia s cieľom lepšieho uplatnenia na trhu práce.