Madiinfo Slovensko  je organizácia, ktorá informuje o vzdelávacích príležitostiach pre mladých ľudí cez médiá a podujatí.
Vysiela slovenských dobrovoľníkov do zahraničia, hosťuje a koordinuje zahraničných dobrovoľníkov na Slovensku, organizuje medzinárodne tréningy a výmeny.
Mladiinfo Slovensko ponúkajú vzdelávací program pre študentov “Learn nad Travel” a mentoringové pozície prepájajúce domácich a zahraničných dobrovoľníkov.Ich misou je pomáhame informovať mladých ľudí o vzdelávacích príležitostiach okolo nich a širiť  informácie o zaujímavých podujatiach a vzdelávacích aktivitách pre mladých ľudí na Slovensku a v zahraničí najmä v oblasti neformálneho vzdelávania.