KERIC je nezisková mimovládna mládežnícka organizácia, ktorá pracuje s deťmi a mládežou vo veku 4 – 30 rokov, ale i s dospelými z regiónu Kysuce. Ponúka rôzne aktivity s medzinárodnou dimenziou, ktoré rozvíjajú osobnosť detí a mladých ľudí a líšia sa na základe potrieb jednotlivcov a skupín.

KERIC vznikol vo februári 2003 a organizujeme aktivity: jazykové kurzy, počítačové kurzy, medzinárodné mládežnícke výmeny, školenia a semináre pre celý svet, klubové aktivity v Underground klube, workshopy, letné a zimné tábory, hosťujú a vysielajú dobrovoľníkov do a z celého sveta.