KASPIAN zlepšuje životy detí a mladých cez ľahko dostupné (nízkoprahové) programy. Do KASPIAN-u si môžu prísť pre radu, pomoc, za športom, alebo zábavou. Pomáhajú pomocou sociálnej práce, voľnočasových a preventívnych aktivít ako aj vzdelávaním. Služby, ktoré mladí ľudia môžu využiť sú bez registrácií, platieb a s dôrazom na bezpečie a odbornosť.

KASPIAN je najstarším nízkoprahovým programom na Slovensku. Svoje skúsenosti posúvajú ďalej, trénujú a vzdelávajú záujemcov, dávajú priestor dobrovoľníkom aj študentom v praxi.