Občianske združenie Divé Maky  chce spoločnými silami pomôcť a čo najviac zmeniť život rómskym deťom. Dávajú rómskym deťom šancu rozvíjať talent a vzdelanie, motivujú ich k lepším výkonom, učia cieľavedomosti a vytrvalosti, aby z nich vyrástli úspešní mladí ľudia, ktorí sami budú môcť pomáhať komunite, z ktorej pochádzajú.

Divé maky vznikli roku 2005 ako program, ktorý bol súčasťou občianskeho združenia PRO DONUM. Od októbra 2008 sa osamostatnili ako občianske združenie a dnes pôsobí ako mimovládna nezisková organizácia.