Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ZIPCeM) je strešnou organizáciou pre jednotlivé Informačné centrá mladých, ktoré pôsobia v jednotlivých regiónoch Slovenska. Cieľom ZIPCeM je spolupráca s ICM, ich metodické usmerňovanie, spoločná metodika práce s cieľom vložiť do všetkých ICM jednotnú filozofiu a myšlienky pri tvorbe ich programu, ktorý vychádza z objektívnych potrieb a požiadaviek mladých ľudí a zabezpečuje žiadané informácie a poradenstvo.