IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. Venuje sa predovšetkým práci s mládežou mimo školského a rodinného prostredia a snaží sa o výchovu aktívnej mládeže, ktorá bude raz schopná uplatniť sa v budúcom živote. Svojimi programami dáva množstvo rôznych príležitostí pre mládež talentovanú, cestovania chtivú alebo štúdia žiaducu. Jednoducho povedané: IUVENTA sa zaujíma o to, čo mladí ľudia potrebujú a následne pracuje na tom, aby vedeli o možnostiach ako to dosiahnuť. Cieľovou skupinou IUVENTY sú mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov.