Krajské rady mládeže pozývajú mladých ľudí od 16 do 30 rokov na kurz o tvorbe videa, na ktorom sa účastníci naučia všetko o tvorbe videa – od písania scenára cez natáčanie až po použitie hudby či práce s fotografiou.

Čítaj Viac →

Rada mládeže Slovenska srdečne pozýva členov Národnej pracovnej skupiny pre Štruktúrovaný dialóg s mládežou ako aj všetkých priaznivcov Štruktúrovaného dialógu na jednodenný seminár “Ako písať projekty Štruktúrovaného dialógu”, ktorý sa uskutoční 14. júna 2016 (utorok), od 11. 00 – 15. 00 v Satori Stage, na Mickiewiczovej ulici 9 v Bratislave.

Čítaj Viac →

Rada mládeže Slovenska pozýva členov Národnej pracovnej skupiny pre Štruktúrovaný dialóg na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 2. júna 2016 o 10.00, v priestoroch Iuventy, Karloveská 64 v Bratislave.

Čítaj Viac →

Prinášame vám analýzu, ktorá prepája výstupy IV. cyklu štruktúrovaného dialógu z európskej úrovne (závery z Európskej konferencie mládeže v Luxembursku 2015) s výstupmi konzultácií na národnej úrovni a s činnosťou kľúčových hráčov a ďalších spolupracujúcich inštitúcií, organizácií a subjektov pôsobiacich v oblasti politiky mládeže, najmä na národnej a regionálnej úrovni.

Čítaj Viac →

Ešte do 27. 5. 2016 máte možnosť sa prihlásiť do ŠTARTÉRa!: Osobný rozvojový program pre mladých. Je to  krátkodobý cyklus neformálnych vzdelávacích a tréningových aktivít pre mladých ľudí od 18 do 24 rokov (vítaná je znalosť rómčiny/angličtiny)

Čítaj Viac →

Aktívni mladí ľudia, ktorým nie je ľahostajné v akej krajine žijú, dokážu zmeniť veľa! Pozrite si v novom videu Rady mládeže Slovenska, aké pozitívne zmeny sa dajú dosiahnuť, ak sa porozprávate s tými správnymi ľuďmi. Zapojiť sa môžete aj vy prostredníctvom aktivít Štruktúrovaného dialógu a vyplnením online dotazníku.

Čítaj Viac →

Bratislava – 3. mája, 2016 – V týchto dňoch sa rozbieha najväčší európsky projekt na zapojenie mladých ľudí do politického rozhodovania s názvom Štruktúrovaný dialóg, ktorý koordinuje Rada mládeže Slovenska. Cieľom Štruktúrovaného dialógu je zistiť názory a potreby mladých, aby mohli byť prijaté ako základ dôležitých politických rozhodnutí na európskej aj národnej úrovni.

Čítaj Viac →