Konzultácie s mladými ľuďmi v rámci Štruktúrovaného dialógu, ktoré zabezpečovala Rada mládeže Slovenska (RmS) prebiehali v šiestom cykle v dátume od 20.12. do 16.2.2018. Zber dát sa uskutočnil formou online dotazníka aj formou priamych konzultácií. Celkovo sa ho zúčastnilo viac ako 14 tisíc mladých ľudí. Do konzultácií sa zapojilo viac žien ako mužov. Najpočetnejšiu skupinu

Čítaj Viac →

V dňoch 23 – 26. 10. 2017 sa v estónskom Tallinne uskutočnila Európska konferencia mládeže, ktorej úlohou bolo vypracovať konkrétne konzultačné otázky k hlavnej téme VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu s mládežou, ktorej motto znie „Mladí v Európe: Ako ďalej?“ Výsledkom trojdňových rokovaní, konzultácií a porád je súbor 16 otázok, ktoré budú predložené mládeži vo všetkých 28 krajinách EÚ. Hlavným koordinačným orgánom mládežníckych

Čítaj Viac →

Milí členovia Národnej pracovnej skupiny, radi by sme vás pozvali na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční 1. 2. 2017 o 10:00 v priestoroch Iuventy na Karloveskej 65 v Bratislave.   Program: Rozhodnutie o nominácii delegátov na EU Youth Conference na Malte Informácia o súčasnom dianí v rámci Štruktúrovaného dialógu (na úrovni European Steering Committee, témy ďalšieho cyklu, príprav

Čítaj Viac →

“Pomôcť mladým ľuďom odhaliť svoj potenciál a dať im priestor využiť svoj talent. Naučiť sa ich viac počúvať a nehovoriť za nich.” Pod týmto mottom sa na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutoční dňa 17. februára 2017 o desiatej hodine záverečný seminár k projektu Zmeň seba – zmeníš svet.

Čítaj Viac →

Účastníci Národnej konferencie mládeže, ktorá sa uskutočnila 4. októbra 2016 v Žiline zhodnotili, aká je aktuálna situácia mladých ľudí na Slovensku. V rámci podujatia prerokovali a prijali súbor odporúčaní a návrhov určených pre všetkých relevantných tvorcov mládežníckej politiky.  

Čítaj Viac →

Rada mládeže Slovenska a Slovenský inštitút mládeže IUVENTA srdečne pozýva členov Národnej pracovnej skupiny pre Štruktúrovaný dialóg s mládežou ako aj všetkých priaznivcov Štruktúrovaného dialógu na jednodenný seminár “Ako písať projekty Štruktúrovaného dialógu”, ktorý sa uskutoční 14. novembra 2016 od 10.00 do 14.00 v priestoroch IUVENTA, na Karloveskej ulici 64 v Bratislave, a 16. novembra 2016 od

Čítaj Viac →

„Posledných niekoľko dní v Košiciach, ukázali ohromný apetít mladých ľudí vyjadrovať svoje názory a podieľať sa na rozhodovaní o tvorbe politiky. Bežný názor, že mladí sú pasívni a nič ich nezaujíma, je nepravdivý. Potrebujú však zrozumiteľné nástroje, aby sa mohli zapojiť. Práve preto sú aktivity ako Štrukturovaný dialóg tak dôležité,“ hovorí o odporúčaniach z Európskej konferencie mládeže v Košiciach

Čítaj Viac →

Si mladý, žiješ alebo študuješ v Nitre a máš chuť a predstavy ako robiť veci inak. Príď a stretni tých pravých ľudí, ktorí Ti budú ochotní pomôcť zrealizovať Tvoj nápad. ZIPCeM v SR  Ťa pozýva na ďalšie z diskusných stretnutí  „Vyjadri sa!“, ktoré sa uskutoční v utorok a stredu, 8. – 9. novembra 2016 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre, Fatranská 3, 949

Čítaj Viac →