SAKMN je nezisková organizácia združujúca nepočujúcu mládež na Slovensku. Jej základným poslaním je presadzovať záujmy a práva sluchovo postihnutej mládeže a chrániť ju pred negatívnymi spoločenskými javmi.